POZVÁNKA:

Vážená paní, vážený pane,

na základě rozhodnutí představenstva družstva ze dne 4. 6. 2018 si Vás dovoluji pozvat na členskou schůzi VD Modela Pardubice, U Vodárny 949, Chrudim.

Schůze se bude konat dne 20. 6. 2018 v 10:00 hod. v sídle společnosti v Chrudimi.

Nedílnou součástí této pozvánky je plná moc. V případě Vaší nepřítomnosti z vážných důvodů, zašlete prosím tuto plnou moc k zastupování na členskou schůzi ihned na adresu družstva.

Program schůze:

1.     Zahájení

2.     Volba prac. předsednictva, mandátové komise a zapisovatele

3.     Zpráva mandátové komise

4.     Zpráva představenstva družstva, EÚ, VÚ, OÚ

5.     Diskuze

6.     Usnesení a závěr

Za představenstvo družstva:

Ing Pavla Polednová - předsedkyně družstva

Zpět